Website vv-NG.nl Banner breed blauwe letters witte achtergrond 49 98 lettergroottes
  
Deze groep heeft al enige tijd een eigen website. www.NijmeegsGlorie.nl
   
De vriendengroep van NG, vrienden van Nijmeegs Glorie, voor allerlei nieuwtjes, aankondigingen, evenementen, etc. heeft sinds afgelopen weekend ook een eigen website t.w.: "Vrienden van Nijmeegs Glorie." 
  
Deze website is te bereiken op: 
http://vriendenvan.NijmeegsGlorie.nl (geen www gebruiken) of
  
De website is niet geschikt voor mobiele apparaten en ook niet voor de webbrowsers FireFox en de klassieke Microsoft Explorer. vv-NG.nl komt het best tot z'n recht op de browsers Chrome, Edge, Opera of AVG. Als OS wordt Windows10 aanbevolen.

                                          Design details: Paul Marsman©  Rode letters 156 witte achtergrond