Groesbeek en Wijchenlogo dubbel NG blauwe letters non bold witte achtergrond 

Wij, de beheerders van deze groep, krijgen vragen of er ook foto's van Groesbeek en Wijchen geplaatst kunnen worden. Ook treffen wij af en toe al foto's van die dorpen aan hier. Omdat wij open staan voor nieuwe ideeën hebben we daarover overleg gevoerd. Wij hebben echter ons standpunt niet gewijzigd.
  
Groesbeek en Wijchen zijn dermate groot dat vergelijkbare groepen aldaar rendabel actief kunnen zijn en wij eventuele collega groepen over die dorpen niet "in de wielen willen rijden." Bovendien zou vanwege de omvang van die, overigens prachtige dorpen de aandacht af kunnen leiden van het doel van onze site, namelijk Nijmegen en een stel kernen die sterk en onlosmakelijk verbonden zijn aan Nijmegen, zoals in onze afspraken beschreven. 

Voor de Berendonck, die tot de gemeente Wijchen behoort, hebben wij eerder al een uitzondering gemaakt. 

                                          Design details: Paul Marsman©  Rode letters 156 witte achtergrond