Aanvang seizoen 2019-2020 logo NG dubbel rood 2 non bold

Er begint weer een nieuw seizoen; 2019-2020. Dat geldt ook voor Nijmeegs Glorie (NG). NG is tijdens het zomerreces gegroeid tot bijna 2.600 leden. Dat is verheugend nieuws.

NG heeft als doel om het huidige Nijmegen e.o. te laten zien aan iedereen. Inwoners, oud inwoners, geïntereseerden, toeristen (denk ook aan 4daagse lopers), mensen die niet bekend zijn in Nijmegen e.o. etc. Kortom: voor in- en outsiders. Hoe ziet de stad en haar omgevingsgebied volgens Nijmeegs Glorie er uit op de dag dat een foto geplaatst wordt. Tevens moet een plaatje geen afbreuk doen aan het "GLORIE" beginsel in de naam van de groep.

Foto's en berichten die aan dit principe niet voldoen zullen wij (het beheer) voortaan dan ook verwijderen. Veel daarvan kunnen probleemloos in de groep "Vrienden van Nijmeegs Glorie" geplaatst worden. Daar kan iedereen lid van worden.

Dus ook dit jaar hebben wij, ook na opmerkingen van leden, wat aanpassingen voor de groep, als aanvulling op bestaande afspraken doorgevoerd:

  • Foto's die naar het oordeel van het beheer "afbreuk" doen aan het bovenstaande begrip "Nijmeegs Glorie" worden verwijderd.
  • Foto's met prominent aanwezige rommel, afval en ander ongerief worden voortaan direct, zonder nadere uitleg verwijderd.
  • Foto's met prominent aanwezige personen worden eveneens verwijderd. Denk dan aan recepties, huldigingen, reünies, lezingen, (oorlogs)veteranen buiten de data's daarvoor, etc. Die kunnen in de groep "Vrienden van Nijmeegs Glorie" geplaatst worden.
  • Foto's van evenementen (Carnaval, 4daagse, etc.) met deelnemende personen kunnen alleen tijdens die evenementen geplaatst worden. Na verloop van tijd zullen die dan waarschijnlijk verdwijnen. 
  • Aankondigingen in elke vorm van festivals, concerten, evenementen, literatuurpresentaties en andere happenings horen in "vrienden van Nijmeegs Glorie" thuis, mits gratis toegankelijk/verkrijgbaar. 
  • Voortaan zullen foto's waar geen aanduiding van de plaats waar het is en datum (mits niet recent) eveneens verwijderd worden. Dit geldt ook voor de overbekende gebouwen, plaatsen en objecten. Niet ieder lid is bekend in de regio (outsiders).
  • Tot op heden mochten foto's maximaal 25 jaar oud zijn. Vanaf heden is dat vanaf deze eeuw. Dus 2001 of later. En wat er op staat moet op de dag van plaatsen er nog zijn in de staat zoals op de foto te zien is. Voor zaken die niet meer bestaan zijn andere groepen op Facebook te vinden. Bouwputten van huidige reeds gereedgekomen objecten kunnen in "Vrienden van Nijmeegs Glorie" geplaatst worden. Een verandering van bijvoorbeeld het groen of bestrating op een foto is natuurlijk geen probleem, zolang het daar dan maar niet expliciet om gaat.

Het beheer van Nijmeegs Glorie wenst iedereen een fijn seizoen toe en veel leesplezier op onze mooie groep. 


Klik hier om terug naar de atartpagina "archief aankondigen" te gaan.

                                          Design details: Paul Marsman©  Rode letters 156 witte achtergrond