Beschikbaarheid Paul Marsmanlogo dubbel NG blauwe letters non bold witte achtergrond

In aanvulling op het vastgezette bericht het volgende:

Ik heb dit seizoen aanmerkelijk minder tijd beschikbaar voor Nijmeegs Glorie dan de voorgaande jaren. Dat houdt in dat ik niet (nagenoeg) iedere dag een bericht zal plaatsen zoals jullie gewend waren. Dat geldt ook voor de weekendberichten over het centrum op zaterdag en kerkelijke gebouwen op zondag, en de avonden.

Ook voor bezigheden die samenhangen met het beheren van de groep heb ik aanmerkelijk minder tijd. Ik zal dan ook vaak minder snel reageren op pb-tjes e.d. Ook het nalopen van berichten op onvolkomenheden zal er wel eens bij inschieten. En als ik al wat vind ga ik ook niet meer in discussie en neem direct actie.

We kunnen ons gelukkig prijzen met Eugénie, die heel vaak online is en ook heel veel zichtbaar doet voor de groep, maar ook onzichtbaar op de achtergrond. Zij zal dan ook meestal het voortouw gaan nemen bij praktische zaken. En ook zonder overleg met mij zal ze zo nodig maatregelen gaan nemen.

Veel leesplezier op Nijmeegs Glorie,

Paul Marsman
- beheerder - 

  
Klik hier om terug naar de atartpagina "archief aankondigen" te gaan

  

                                          Design details: Paul Marsman©  Rode letters 156 witte achtergrond