Groepsafspraken

Welkom in deze groep over onze mooie stad Nijmegen, incl. de onlosmakelijk aan Nijmegen verbonden kernen en gebieden;

 • Ooij (incl. Erlecom),
 • Ubbergen,
 • Persingen,
 • Beek,
 • Berg en Dal (dorp),
 • Heilig Landstichting,
 • Malden,
 • Weurt,
 • Het natuurgebied de Hatertse- en Overasseltse Vennen en
 • recreatiegebied de Berendonck behoren ook tot het gebied van deze groep.

Op Nijmeegs Glorie (NG) kun je recente foto's plaatsen, recente filmpjes als het maar over Nijmegen of genoemde kernen en gebieden gaat en zichtbaar is vanaf de openbare ruimte voor iedereen. Met name je eigen foto's zijn hier de bedoeling.

NG heeft als doel om het huidige Nijmegen e.o. te laten zien aan iedereen. Inwoners, oud inwoners, geïntereseerden, toeristen (denk ook aan 4daagse lopers), mensen die niet bekend zijn in Nijmegen e.o. etc. Kortom: voor in- en outsiders. Hoe ziet de stad en haar omgevingsgebied volgens Nijmeegs Glorie er uit op de dag dat een foto geplaatst wordt. Tevens moet een plaatje geen afbreuk doen aan het "GLORIE" beginsel in de naam van de groep.

Oudere foto's en filmpjes, welke in deze eeuw zijn gemaakt zijn af en toe ook welkom, mits de objecten er op de dag van plaatsen nog zijn in de staat zoals op het beeldmateriaal zichtbaar. Met "deze eeuw"wordt 2001 en later bedoeld

Allerlei collectors items als oude toegangsbiljetten, munten e.d. alsook familiekiekjes en (oude) klassenfoto’s zijn niet de bedoeling en worden verwijderd uit de groep. Dat geldt ook voor beelden van recepties, reünie's, militairen, veteranen, etc. alsmede foto's waar hoofdzakelijk personen het beeld van de foto bepalen.

Uiteraard kun je ook slechts genieten van wat er allemaal te zien is, en/of af en toe alleen ergens op reageren. 

Discussies onder geplaatst materiaal is welkom, net zoals de nodige humor.

Voor weetjes, aankondigingen van evenementen, festivals, concerten, boekpresentaties, alsmede musea, tentoonstellingen, berichten uit de media, iets vragen, etcetera is de groep "Nijmegen.Top" bedoeld, mits gratis toegankelijk/beschikbaar. dit geldt ook voor materiaal met prominent aanwezige personen, receptie, reünies, lezingen, herdenkingen, (oorlogs)veteranen, etc. Klik hier voor de toelichting. "Nijmegen.Top" is een openbare groep en dus voor iedereen zichtbaar. Om daar zelf wat te plaatsen moet je lid worden, maar dat is eenvoudig te realiseren en voor leden van "Nijmeegs Glorie" zelfs zonder controle. 

Wij, de beheerders, streven er naar dat (internationale) wettelijke richtlijnen, algemene Facebookregels en aanwijzingen die het voor alle leden overzichtelijk houdt door alle leden gerespecteerd worden.

Dus een paar huis- maar ook doelafspraken:

 • De voertaal is Nederlands. Dat hoeft natuurlijk niet foutloos te zijn. Maar geen dialecten of buitenlandse talen. Dus ook geen reacties en bijschriften in “Nimweegs” dialect. Klik hier voor de toelichting.
 • Heb respect voor leden binnen en personen buiten de groep. Dus geen beledigingen e.d. Ook niet aan het adres van openbare bekende mensen, BN-ers, bestuurders en/of politici.
 • Geen opmerkingen of plaatjes waar gelovigen en mensen met andere levensovertuigingen aanstoot aan kunnen nemen. Klik hier voor de toelichting.
 • Geen grof taalgebruik, racisme en aanstootgevende teksten en plaatjes in berichten en reacties.
 • Inhoudelijke politiek doen we hier niet aan.
 • Quizjes, loterijen, prijsvragen, zoek- en raadplaatjes, erotisch getinte plaatjes, etc. zijn "not done" en worden verwijderd.
 • Bewegende, zogenaamde GIF-bestanden in reacties worden verwijderd. Die voegen niets toe, hebben totaal geen verband met een bericht en met de groep en worden als storend ervaren. (bewegende) Emoticons zijn geen probleem.
 • Leden die één of alle beheerders hebben "geblokkeerd" in de privé-instellingen en/of heeft uitgesloten voor messenger (chatbericht) worden verwijderd uit de groep. Klik hier voor de toelichting.
 • Altijd de bron bij een post vermelden (de maker van de foto en indien van toepassing OOK de auteursrechtelijke eigenaar). Is wettelijk verplicht. Niet in de foto (is niet toereikend), maar er boven. Bij eigen foto's verplicht jezelf als bron vermelden. Is ook wettelijk verplicht. Klik hier voor toelichting.
 • Behalve de bron per foto ook graag wat overige informatie om te komen tot het “W.W.W.W.” principe. Of wel: Wie, Wat, Waar en Wanneer… Klik hier voor de toelichting. Zijn er zaken niet bekend? Overweeg dan of het plaatsen wel zinvol is.
 • Per bericht maximaal één foto in het hoofdbericht. Meerdere foto's in de reacties. Klik hier voor de toelichting. 
 • Plaatjes van slooppanden, straatafval, bouwprojecten van nieuwbouw (tenzij de contouren van het resultaat duidelijk zichtbaar zijn), bouwplaatsen van objecten die al klaar zijn, etc. zijn verboden. Het meeste van deze foto's kunnen in "Nijmegen.Top" geplaatst worden.
 • Inhoudelijke berichten over musea, tentoonstellingen, etc. horen binnen de afspraken in de groep "Nijmegen.Top" thuis en niet hier. Dit geldt uiteraard niet voor foto’s en beschrijvingen van het gebouw waarin e.e.a. plaatsvindt.
 • Commercie, SPAM, ook voor andere pagina's en groepen, tenzij bedoeld als bronvermelding, is verboden en wordt verwijderd. Verwijzingen naar (eigen) commerciële websites en/of zgn. "Premium artikelen" van (dag)bladen zijn eveneens verboden. Dit geldt ook voor verwijzingen in de foto’s zelf. De facebookgroep Nijmeegs Glorie mag geenszins, een reclameplatform voor bedrijven van leden of wie en wat dan ook zijn. Foto’s van eigen bedrijven plaats je op een persoonlijke titel. Dat moet duidelijk zijn voor de leden. Deze regel is ondubbelzinnig en kent in de beoordeling uitsluitend het oordeel van de beheerders.

Slotbepalingen:

 • Het beheer (beheerders en moderators) accepteert geen enkele aansprakelijkheid a.g.v. copyright schendingen door leden.
 • De inhoudelijke beoordeling inzake het al of niet naleven van bovenstaande afspraken ligt uitsluitend bij het beheer.
 • Het beheer houdt zich het recht voor om posts/berichten/reacties zonder opgaaf van redenen te verwijderen.
 • Leden die herhaaldelijk of bewust afspraken overtreden kunnen zonder opgaaf van redenen uit de groep verwijderd worden.

Laten we er samen naar streven dat bovenstaande “afspraken” onnodig geschreven blijken te zijn...

Verzoeken tot lidmaatschap door mensen met connecties in onze groep of met een beheerder worden, ook als ze pas recent lid van facebook zijn, in principe toegelaten.

Nieuwe leden die zichzelf aanmelden, zonder enige connectie in deze groep worden pas toegelaten als ze tenminste een half jaar lid zijn van Facebook. Tevens dienen ze over een redelijk, b.v.k. aan Nijmegen e.o. gebonden profiel te hebben en/of voldoende vrienden met een Nijmeegs profiel. De beheerders moeten dan wel toegang hebben tot die gegevens op het profiel.

Veel plezier.....

namens het beheer,

Paul Marsman

Een samenvatting, tevens groepsbeschrijving bereik je door hier te klikken.

Een toelichting op de groepsbeschrijving, tevens beschrijving hoe ermee omgegaan wordt, is te bereiken door hier te klikken.

Voor de Colofon (copyrights©)inzake de berichten van Paul klikt u hier.

Om terug te gaan naar de besloten groep Nijmeegs Glorie klikt u hier

                                          Design details: Paul Marsman©  Rode letters 156 witte achtergrond