Aanvang seizoen 2021-2022 logo NG dubbel rood 2 non bold

Het is September en dus traditioneel de opening van een nieuw seizoen. We hopen dat iedereen die weg is geweest een fijne vakantie heeft gehad en dat de thuisblijvers de vakantieperiode ook plezierig zijn doorgekomen. Nijmeegs Glorie gaat zich dit seizoen nog meer dan voorheen richten op de "Glorie" van onze regio. Plaatjes die afbreuk daar aan doen gaan we weren. In veel gevallen (dus niet alle) is daarvoor de groep Nijmegen.Top bedoeld. Er zijn vele groepen over de regio, maar Nijmeegs Glorie is uniek in zijn inhoud. Ze is dan ook bedoeld voor een gerichte speciale doelgroep. Nijmegen e.o. Laten zien zoals het er NU uitziet.

Een aantal groepsafspraken zullen dus in het nieuwe seizoen meer aandacht krijgen:

  • Foto's van slooppanden en -werkzaamheden, bouwplaatsen, opgebroken wegen en straten, nog niet opgeleverde projecten in aanbouw zullen verwijderd worden. De meeste van die foto's kunnen in Nijmegen.Top geplaatst worden. Bij herhaaldelijk plaatsen van dergelijke foto's in Nijmeegs Glorie zullen maatregelen tegen de plaatser volgen. Foto's met een accent op rommel in de openbare ruimte worden ook verwijderd.
  • Zogenaamde GIF-plaatjes willen we definitief verbannen uit de groep. Er zijn al diverse berichten hierover geplaatst. Toch duiken ze in de reacties nog regelmatig op. Plaatsers van die plaatjes werden 1 week uitgeschakeld in de groep. Dat worden voortaan 2 weken. En bij herhaling volgen nadere maatregelen en zo nodig royement uit de groep.
  • Iedere foto dient van een duidelijke uitleg boven de foto te zijn voorzien. Het WWWW principe, of wel: Wie (de wettelijk verplichte bron), Wat, Waar en Wanneer. Foto's waar uit de beschrijving dit niet voldoende blijkt zullen verwijderd worden. Hou er in deze rekening mee dat er ook leden zijn die (nagenoeg) nooit in Nijmegen komen. Die dus als bijvoorbeeld het Waaggebouw niet kennen en ook niet weten waar dat staat...
Tijdens het reces hebben we het beheerteam uitgebreid met Elly Kersten. Zie daarvoor de vorige aankondiging in deze groep.
Wij wensen u een fijn seizoen toe en veel lees- en fotografeer plezier met Nijmeegs Glorie.

 
Klik hier om terug naar de atartpagina "archief aankondigen" te gaan.

                                          Design details: Paul Marsman©  Rode letters 156 witte achtergrond