Banner breed rode FF4500 letters witte achtergrond 49 98 lettergroottesFacebook maatregelen beheer

Binnen de techniek van Facebook hebben beheerders en moderators een aantel mogelijkheden om lastige leden tot de orde te roepen. In deze rubriek gaan we daar dieper op in.

De mogelijkheden. Klik op het item om naar het onderwerp te scrollen.


Lid verwijderen   
Een lid wordt verwijderd als herhaaldelijk afspraken worden geschonden, er commerciële berichten worden geplaatst, of anderzins doelbewust de groep gebruikt waarvoor hij niet is bedoeld. Deze maatregel wordt pas genomen als herhaaldelijk waarschuwen niet blijkt te helpen. De groep blijft vindbaar voor het verwijderde lid en in geval een openbare groep (vv-NG) kan ook de inhoud nog gezien worden, maar kan daar niets meer plaatsen. Men kan zelfs na enige tijd weer een lidmaatschapverzoek indienen. Of dat dan gehonoreerd wordt valt te bezien.


Lid blokkeren

Blokkeren gaat een stap verder dan verwijderen. Geblokkeerde leden kunnen de groep niet meer vinden en/of inzien. Ze kunnen ook geen lidmaatschapverzoeken meer indienen. Ook deze maatregel volgt na de nodige waarschewingen, maar direct bij grof taalgebruik, ernstige beledigingen van wie dan ook en niet zelden na geharrewar met het lid in de chats betreffende de groep en het beheer er van. Beheerders kunnen een blokkade opheffen. Dit gebeurt zelden.


Lid uitschakelen:

Een lid kan uitgeschakeld worden voor het plaatsen van berichten en reacties. hij/zij blijft wel volledig lid. Door facebook wordt het lid met een standaardbericht geïnformeerd dat deze maatregel is getroffen door het beheer. De maximale periode van deze maatregel is 7 dagen. Een beheerder kan na iedere periode e.e.a. verlegen. Deze maatregel moet gezien worden als de laatste waarschuwing voor het definitief verwijderen.


Toestemmingmodus:  

Een lid in deze modus kan gewoon berichten plaatsen. Voor ze openbaar in de groep komen moet een beheerder of moderator toestemming voor publiceren geven. Het lid krijgt van Facebook een standaardbericht als het bericht gepubliceerd wordt.
Deze maatregel betreft vaak leden, waarvan de indruk bestaat dat men de bedoeling van de groep niet goed wil of kan begrijpen. Dat kan natuurlijk allerlei oorzaken hebben. Ook nieuwe leden waar twijfels bestaan over de bedoelingen worden direct in deze modus gezet. Dat geldt ook voor nieuwe leden waarvan het profiel sterk is gelinkt aan een bedrijf (om spam in de groep te voorkomen). Ook bedrijven zelf starten in deze modus. Deze maatregel kan alleen voor 28 dagen geaktiveerd worden en daarna door het beheer verlengd worden met wederom 28 dagen. 
Afhankelijk van wat voor overtredingen er worden gemaakt wordt deze maatregel ook wel eens getroffen als we dat beter vinden dan andere.


Bericht verwijderen:  

Het beheer kan te alle tijden berichten verwijderen. Dit gebeurt als het bericht niet voldoet aan de groepsafspraken. Ook als er geen gehoor wordt gegeven aan verzoeken aan de plaatser van het bericht door het beheer. Dit laatste betreft meestal het ontbreken van de bron, met meerdere foto's tegelijk of als volstrekt onduidelijk is wat en/po waar de afbeelding is/staat. Binnenkort zal dit sowieso gebeuren met berichten waar het WWW-principe ontbreekt (zie groepsafspraken). 
Deze maatregel kan alleen door het beheer worden genomen.


Reactie verwijderen:  
Een ongewenste, ongepaste reactie kan worden verwijderd. Lees de groepsafspraken wat sowieso als ongepast wordt bestempeld. Deze maatregel kan door het beheer bij alle berichten genomen worden. De plaatser van een bericht kan ook reacties onder zijn/haar eigen bericht weghalen. 
Als deze maatregel wordt genomen kan het zijn dat ook een aantal of alle reacties worden verwijderd. Dat kan nodig zijn als er een onsamenhangend verhaal overblijft met missende teksten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                          Design details: Paul Marsman©