Banner breed rode FF4500 letters witte achtergrond 49 98 lettergroottesFacebook maatregelen beheer

Binnen de techniek van Facebook hebben beheerders en moderators een aantel mogelijkheden om lastige of onwillige leden of leden die de groepsafspraken nog niet helemaal (willen) begrijpen tot de orde te roepen. In deze rubriek gaan we daar dieper op in.

Beheerders en moderators hebben géén mogelijkheden om begeleidende teksten bij foto's aan te passen, iets toe te voegen of weg te halen en dan de foto te laten staan. Dat kan alleen de plaatser van een bericht.

Het beheer heeft wel mogelijkheden om berichten, reacties of zelfs leden in z'n geheel te verwijderen. Daarvoor zijn er binnen de techniek van Facebook een aantal beheerderstools. Die mogelijkheden staan hieronder opgesomd.

Klik op een item hieronder om naar de beschrijving van het onderwerp te scrollen:  

   

  

  


Reactie verwijderen:  
Een ongewenste, ongepaste reactie kan worden verwijderd. Lees de groepsafspraken wat sowieso als ongepast wordt bestempeld. Deze maatregel kan door het beheer bij alle berichten genomen worden. De plaatser van een bericht kan ook reacties onder zijn/haar eigen bericht weghalen. 
Als deze maatregel wordt genomen kan het zijn dat ook een aantal of alle reacties worden verwijderd. Dat kan nodig zijn als er een onsamenhangend verhaal overblijft met missende teksten.
Reacties op reacties verdwijnen ook als de reactie wordt weggehaald. Dat geldt ook voor foto's die in die reactie staan. 

  

  

  


Bericht verwijderen:  

Het beheer kan te alle tijden berichten verwijderen. Dit gebeurt als het bericht niet voldoet aan de groepsafspraken. Ook als er geen gehoor wordt gegeven aan verzoeken aan de plaatser van het bericht door het beheer. Dit laatste betreft meestal het ontbreken van de bron, met meerdere foto's tegelijk of als volstrekt onduidelijk is wat en/po waar de afbeelding is/staat. Binnenkort zal dit sowieso gebeuren met berichten waar het WWW-principe ontbreekt (zie groepsafspraken). 
Deze maatregel kan alleen door het beheer worden genomen. 

  

  

  

 
Toestemmingmodus:  

Een lid in deze modus kan gewoon berichten plaatsen. Voor ze openbaar in de groep komen moet een beheerder of moderator toestemming voor publiceren geven. Het lid krijgt van Facebook een standaardbericht als het bericht gepubliceerd wordt.
Deze maatregel betreft vaak leden, waarvan de indruk bestaat dat men de bedoeling van de groep niet goed wil of kan begrijpen. Dat kan natuurlijk allerlei oorzaken hebben. Ook nieuwe leden waar twijfels bestaan over de bedoelingen worden direct in deze modus gezet. Dat geldt ook voor nieuwe leden waarvan het profiel sterk is gelinkt aan een bedrijf (om spam in de groep te voorkomen). Ook bedrijven zelf starten in deze modus. Deze maatregel kan alleen voor 28 dagen (4 weken) geaktiveerd worden en daarna door het beheer verlengd worden met wederom 28 dagen. Een beheerder kan deze maatregel tussentijds opheffen.
Afhankelijk van wat voor overtredingen er worden gemaakt wordt deze maatregel ook wel eens getroffen als we dat beter vinden dan andere meer ingrijpendere maatregelen. 

  

  

  


Lid uitschakelen:

Een lid kan uitgeschakeld worden voor het plaatsen van berichten en reacties. hij/zij blijft wel volledig lid. Door facebook wordt het lid met een standaardbericht geïnformeerd dat deze maatregel is getroffen door het beheer. De maximale periode van deze maatregel is 28 dagen (4 weken). Een beheerder kan na iedere periode e.e.a. verlegen. Een beheerder kan deze maatregel tussentijds opheffen. 
Deze maatregel moet gezien worden als de laatste waarschuwing voor het definitief verwijderen. 

  

  

  


Lid verwijderen:     

Een lid wordt verwijderd als herhaaldelijk afspraken worden geschonden, er commerciële berichten worden geplaatst, of anderzins doelbewust de groep gebruikt waarvoor hij niet is bedoeld. Deze maatregel wordt pas genomen als herhaaldelijk waarschuwen niet blijkt te helpen. De groep blijft vindbaar voor het verwijderde lid en in geval een openbare groep (vv-NG) kan ook de inhoud nog gezien worden, maar kan daar niets meer plaatsen. Men kan zelfs na enige tijd weer een lidmaatschapverzoek indienen. Of dat dan gehonoreerd wordt valt dan te bezien. 

  

  

  


Lid blokkeren:   

Blokkeren gaat een stap verder dan verwijderen. Geblokkeerde leden kunnen de groep niet meer vinden en/of inzien. Ze kunnen ook geen lidmaatschapverzoeken meer indienen. Ook deze maatregel volgt na de nodige waarschewingen, maar direct bij grof taalgebruik, ernstige beledigingen van wie dan ook en niet zelden na geharrewar met het lid in de chats betreffende de groep en het beheer er van. Beheerders kunnen een blokkade opheffen. Dit gebeurt zelden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                          Design details: Paul Marsman©  Rode letters 156 witte achtergrond