logo dubbel NG blauwe letters non bold witte achtergrondHierbij aanpassing afspraken

inzake meerdere foto's.
   
Toelichting er onder.

  • Maximum 1 foto (of video) per bericht. Rest in reacties.
  • Bij meerdere foto's, bij hele hoge uitzondering als de samenhang van het bericht dat nodig maakt, maximaal 3 foto’s, bijschrift in hoofdbericht èn bij 1e foto, liefst bij allemaal.
  • Bron apart bij iedere foto. In de ruimte die daarvoor is bedoeld. Niet als reactie.
  • Grotere serie; gedeeld via eigen tijdlijn/nieuwsoverzicht is OK.

Toelichting (lees voor video's video i.p.v. foto):

Berichten met foto's of video's worden automatisch in het foto-overzicht van onze groep opgenomen. Dat is bedoeld om later het e.e.a. nog eens terug te kunnen kijken.

Bij het aanklikken van een plaatje in het foto-overzicht verschijnt het bericht zelf er ook bij, tenzij het bericht meerdere foto's in het hoofdbericht bevat. Dan is het geschreven bericht en de bron niet meer te zien in het overzicht. Om die reden hadden wij een tijdje terug bepaald dat er maximaal 3 foto's per bericht geplaatst mochten worden en per foto apart de bron vermeld dient te worden. Omdat men zich daar niet aan hield en houdt is het per direct niet meer toegestaan meer dan één foto per bericht te plaatsen. Meerdere foto's dan in de reacties onder je bericht. Voordeel is dat bij het aanklikken van een foto in het overzicht de reacties ook gelijk zichtbaar worden.

Meerdere foto's per bericht, met een absoluut maximum van drie, is per hele hoge uitzondering uitsluitend nog toegestaan als dat nodig is voor de samenhang van het bericht. Dat zal zelden het geval zijn, ter beoordeling van het beheer. Het bijschrift zal dan wel bij minstens de eerste foto achteraf moeten worden ingekopieerd. Per foto apart zal de bron boven de foto zelf moeten worden vermeld. Dit alles in de daarvoor bedoelde ruimte en niet in de reacties. Even uitzoeken hoe dat moet, want dat verschilt per besturingsprogramma, provider of app. Wil je toch meerdere foto's plaatsen doe dat dan in de reacties onder je eigen bericht. Reacties worden namelijk niet in het overzicht opgenomen, maar wel zichtbaar gemaakt als de foto in het overzicht aangeklikt wordt, mits het bericht uit één foto bestaat.

Wil je toch een hele serie foto’s plaatsen? Plaats die dan op je eigen tijdlijn en deel dat bericht met Nijmeegs Glorie. Dat blijkt achteraf wel te kunnen (excuus aan degenen die daar eerder op zijn aangesproken). Zo’n gedeelde serie wordt dan echter niet in het foto-overzicht opgenomen. 

Bovenstaand is ook op video's van toepassing.  

Posts die in strijd zijn met bovenstaand worden voortaan zonder nader bericht verwijderd, omdat er dan berichten in het foto-overzicht komen die achteraf niet meer te herleiden zijn. Sorry.

Het beheer van Nijmeegs Glorie.


Klik hier om terug te gaan naar de groepsafspraken   

                                          Design details: Paul Marsman©  Rode letters 156 witte achtergrond