logo NG dubbel rood 2 non boldToelichting bronvermelding

We zijn aangesproken op de naleving van de auteursrechten. Als gevolg daarvan worden vanaf heden foto's en video's in onze groep zonder bronvermelding in principe direct verwijderd. We hebben helaas geen andere keus. Ik denk dat we in de groepsafspraken en meerdere berichten duidelijk genoeg zijn geweest. Nijmeegs Glorie is voor ons een liefhebberij voor de leden, maar moet niet voor het verdachtenbankje in de rechtszaal eindigen.

Dus:

 • foto's zonder bron boven de foto worden verwijderd. In een reactie is dus niet akkoord.
 • eigen foto's waar dat niet er bij staat worden ook verwijderd.
 • bij meerdere foto's in één bericht worden alle foto’s verwijderd indien er bij één of meer geen bron bij staat (Overigens is de huisregel max. 3 per bericht). Deze technische mogelijkheid in Facebook is mogelijk binnen het Amerikaans recht, de thuisbasis van FB, maar in strijd met Europees recht. Dit is wat extra werk, maar daar kunnen wij helaas geen verandering in brengen.
 • Printerest , Instagram, YouTube, Google, SERC, etc. zijn geen acceptabele bron. De auteursrechtelijke eigenaar cq de houder van het intellectuele eigendom van de foto/video en, indien niet hetzelfde, de maker moet vermeld worden. Een naam van een particulier rechtspersoon.
 • Logo’s en naamvermeldingen in de foto is niet voldoende. Het moet er apart boven de foto(‘s) bij staan. Overigens worden verwijzingen naar websites e.d. in logo’s als SPAM beoordeeld en dus verwijderd.
 • Uitsluitend "privé collectie," “eigen privé collectie” of woorden van die strekking als bronvermelding kan helaas niet meer worden geaccepteerd. Dit dekt geen enkele lading is helaas juridisch gebleken onlangs. Het is een "eigen foto" (of: zelf gemaakt, etc.) of (uit) een "privé collectie" van iemand anders (de fotograaf). Die "iemand anders" dient dan vermeld te worden. In de meeste gevallen is dat de naam van de fotograaf en bij ons op Nijmeegs Glorie ben je dat vaak zelf. Vermeld dat dan!! Er moet dus een naam of directe verwijzing naar iemand (eigen foto o.i.d.) bij staan.
 • in geval het collecties van bijvoorbeeld (overleden) ouders zijn kan dat met naam van de al of niet overleden fotograaf. Zonodig kan aanvullend er dan bij vermeld worden wie nu de auteursrechtelijke eigenaar is. Maar dat zal niet vaak het geval zijn, gezien wij van de tegenwoordige tijd zijn.
 • bij privé collecties van anderen dient de eigenaar cq maker erbij te staan. Heb je de foto's "gekregen" dan MOET je dat er bij vermelden, alsmede de maker maar jezelf dan NIET als eigen foto claimen, maar als eigenaar. Mag je hem alleen gebruiken dan de auteursrechtelijke eigenaar en maker vermelden.
 • Een bron moet dus altijd een naam van de fotograaf bevatten. Foto’s van een website gedownload dienen ook voorzien te zijn van een naam, alsmede de website waarvandaan de foto komt. Dat moet door de beheerders te verifiëren zijn. Is dat allemaal niet bekend, dan de foto niet plaatsen.
 • Eigen foto of woorden van die strekking zijn akkoord indien de accountnaam je volledige naam (roepnaam of alle voorletters) bevat alsmede je achternaam. Bestaat je accountnaam uit afkortingen, initialen of onherleidbare letters dient als bron je complete naam gebruikt te worden.
 • Op kopieën (scans) van foto’s uit boeken liggen auteursrechten die inhouden dat die niet gebruikt mogen worden om op Facebook te plaatsen. Niet doen dus.

Het is allemaal niet door ons bedacht. Sorry. Maar wij hebben geen zin om door tekortkomingen van leden zelf in problemen met de wet te komen. Zo moeilijk is het niet om de bron volgens de regels er bij te vermelden.

Het beheer van Nijmeegs Glorie.  


Klik hier om terug te gaan naar de groepsafspraken
   

                                          Design details: Paul Marsman©  Rode letters 156 witte achtergrond