Toelichting groepsbeschrijving

Het beheer van deze groep begrijpt heel goed dat niet alle leden de vaak uitgebreide groepsafspraken van allerlei groepen paraat in hun hoofd hebben. Daarom probeert het beheer bij berichten die niet conform zijn de plaatser er de eerste keer op te wijzen. Nu Eugénie ook deel uit maakt van het team zal dit principe vaker gestalte krijgen. Alleen bij de eerste keer. Daarna worden dergelijke berichten zonder nader bericht verwijderd.

Echter, er zijn wel eens dagen dat we dat niet kunnen garanderen. Er bestaat ook nog een leven voor het beheer naast Facebook. Ankie biedt weliswaar op afstand ondersteuning, maar alleen als zekerheidsmarge als ik, Paul, er niet ben en zo nodig ook als Eugénie er even niet is. Ankie gaat in principe niet de berichten beoordelen op regels en dergelijke. Ze heeft al de handen vol aan onze "zustergroep."

Het kan dus, ondanks de goede intenties, wel eens gebeuren dat berichten, die in strijd met de groepsafspraken zijn, ook de eerste keer zonder aankondiging verwijderd worden.

Afhankelijk van wat niet in orde is blijven dergelijke berichten nog wel even staan, zodat iedereen er toch kennis van kan nemen. Denk dan aan teveel foto's, buiten het gebied, objecten die er niet meer zijn, etc. Maar na verloop van tijd gaan ze dan echt weg. Berichten zonder of met verkeerde bronvermeldingen zullen wel redelijk snel verwijderd worden.

Alles staat meer dan duidelijk in de groepsafspraken die voor iedereen via de (vernieuwde) groepsbeschrijving toegankelijk zijn, inclusief links naar toelichtingen van de meest essentiële afspraken.

Terug naar de groepsbeschrijving: klik hier.

Direct naar de groepsafspraken: klik hier.

                                          Design details: Paul Marsman©  Rode letters 156 witte achtergrond